Jouw privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn voor ons van groot belang. Bij de verwerking van je persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • onze doelen duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken. We maken hiervoor gebruik van deze privacy- en cookieverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • eerst toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming vereist is;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen. Wij eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;
 • je recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens in ons bestand respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de gehele gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat voor persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij de gegevens via onze website verzamelen. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als je vragen hebt of als je gewoon wilt weten welke gegevens wij hebben verzameld die jou toebehoren, dan kun je contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het einde van deze privacyverklaring vermeld staan.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens:

 • naam;
 • geslacht;
 • geboortedatum/ leeftijd;
 • adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens van jouw bestellingen;
 • betalingsgegevens;
 • ID-documentnummer;
 • IP-adres;
 • gegevens van de (elektrische) fiets (en instellingen);
 • ritgeschiedenis en -overzicht;
 • informatie (zoals vragen, verzoeken, klachten, meningen, ideeën) die je ons toestuurt via e-mail, contactformulieren of sociale media;

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van bestellingen en betalingen;
 • om contact met je op te nemen indien je daarom hebt verzocht;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
 • het verbeteren van onze producten en diensten;
 • om contact met je op te nemen in geval van een terugroepactie of veiligheidsaankondiging met betrekking tot een product;
 • het versturen van onze nieuwsbrief;
 • het behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • het registreren van je fiets en de garantie die daarbij hoort;
 • het registreren van een helmongeval en de bezorging van een nieuwe helm indien je daar recht op hebt;

Afhandeling van je bestelling

Wij gebruiken je persoonsgegevens bij de afhandeling van je bestelling. Wij kunnen je gegevens delen met de bezorgdienst als dat nodig is om je bestelling te bezorgen. Wij kunnen ook informatie over je betaling verkrijgen van je bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij je naam en adresgegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. In het geval dat je bestelling gefinancierd is via een van onze financieringsplannen kunnen we ook je rijbewijsnummer of paspoortnummer (welke je ook gebruikt als ID) gebruiken voor verdere identificatie.

Wij hebben deze gegevens nodig in verband met onze koopovereenkomst met jou. Wij bewaren deze gegevens totdat je bestelling is afgerond. Bepaalde soorten persoonsgegevens worden langer bewaard om te voldoen aan onze fiscale verplichtingen (de wettelijke bewaartermijn).

Als je je fiets registreert, bewaren wij de gegevens tot de garantieperiode afloopt.

Contactformulier

Je kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of een verzoek te plaatsen. Hiervoor gebruiken wij je naam, adresgegevens en e-mailadres. Wij bewaren deze gegevens totdat wij zeker weten dat je tevreden bent met ons antwoord.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief om geïnteresseerden te informeren over onze producten en diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link die je kunt gebruiken om je uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. Je e-mailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij bewaren deze informatie totdat je je abonnement opzegt.

Andere bewaartermijnen

Als je ons een bericht stuurt via e-mail of social media, dan bewaren we je gegevens zolang als nodig is om je vraag of verzoek volledig te kunnen afhandelen. Wanneer je bij ons solliciteert, bewaren we je gegevens slechts tot zes weken na de sollicitatieprocedure, of met jouw toestemming een jaar langer (om contact met je te kunnen opnemen als we in de nabije toekomst een vacature hebben die je mogelijk interesseert).

De resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken worden zo snel mogelijk geanonimiseerd.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekken wanneer dit noodzakelijk is om je bestelling te verwerken, of wanneer dit noodzakelijk is om onze diensten te verlenen:

 • Aanbieders van betalingsdiensten;
 • Bezorgdiensten;
 • Andere bedrijven binnen de Giant groep (deze kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Als dat zo is, maken wij passende afspraken met deze partijen om je persoonsgegevens te beschermen);
 • ICT-dienstverleners.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen verstrekken wij je persoonsgegevens in geen geval aan andere bedrijven of organisaties, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie toegang eist tot persoonsgegevens in geval van een vermoeden van een misdrijf).

Veiligheid

Wij nemen veiligheidsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij nemen de volgende maatregelen:

 • wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) om alle informatie tussen jou en onze website te versleutelen wanneer je je persoonsgegevens invoert;
 • wij houden logboeken bij van alle verzoeken om persoonsgegevens;
 • de toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de persoonsgegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze verklaring te wijzigen. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Je kunt altijd contact met ons opnemen als je vragen hebt over deze verklaring of als je je persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen en/ of verwijderen.

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

 • je wordt geïnformeerd over welke persoonsgegevens wij hebben en waarvoor wij deze gebruiken;
 • je krijgt inzage in de persoonsgegevens die wij van je bewaren;
 • je kunt (onjuiste) gegevens laten corrigeren;
 • je kunt ons verzoeken tot verwijdering van (verouderde) persoonsgegevens;
 • je kunt je toestemming intrekken (dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voordat je je toestemming introk).

Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van persoonsgegevens.

Je dient altijd duidelijk te maken wie je bent, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij niet de gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

Contactgegevens

 • Momentum (onderdeel van Giant Benelux)
 • Pascallaan 66, 8218 NJ Lelystad
 • Telelefoon: (31) 320 296 296
 • E-mailadres: service@momentum-biking.com