Wij zijn Momentum, onderdeel van Giant Benelux (Bedrijfsnummer: 39088206), een in Nederland geregistreerde onderneming. Ons hoofdkantoor vind je op: Pascallaan 66, 8218 NJ Lelystad, Nederland.


Deze voorwaarden helpen onze wederzijdse belangen te beschermen. Je dient ze te lezen voordat je je bestelling plaatst.


1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden gebruiken wij de volgende definities om de zaken eenvoudig te houden. Deze hebben de volgende betekenis tenzij in tegenspraak met de context:

'Click en Collect' is de manier waarop je producten op de site bestelt om deze vervolgens in de winkel bij de Momentum-dealer op te halen;

'Voorwaarden' staat voor de algemene voorwaarden;

'Contract' duidt op de overeenkomst voor de verkoop en aankoop van producten (van ons aan jou) in overeenstemming met de voorwaarden;

'Bedenktijd' staat beschreven in voorwaarde 8.1;

'Op maat gemaakte producten' zijn producten die door hun aard en ontwerp op maat gemaakt en aangepast moeten worden om te voldoen aan je specifieke vereisten;

'Afleveradres' is het adres in Nederland voor de levering van de goederen zoals vermeld in de bestelbevestiging, of zoals eventueel schriftelijk tussen jou en ons is overeengekomen;

'Financiering' staat voor de kredietovereenkomst die je aangaat met de financieringsmaatschappij om de producten te kunnen bekostigen;

'Financieringsmaatschappij' is een derde partij die een kredietovereenkomst met je aangaat om je krediet te verlenen voor de aankoop van de producten;

'Momentum Retailer' is een lid van ons dealernetwerk, het gaat onder andere om Giant-winkels;

'Producten' zijn alle producten die we volgens het contract aan je hebben geleverd;

'Levering aan huis' is het proces waarbij je producten via de site bestelt, zodat de Momentum-dealer deze bij je thuis kan afleveren;

'Bericht van annulering' is een kennisgeving van je voornemen om het contract te annuleren. Je kennisgeving is in overeenstemming met voorwaarde 8;

'Orderbevestiging' is een schriftelijke bevestiging van ons dat wij je bestelling hebben geaccepteerd;

'Prijs' is de prijs die je betaalt voor de producten;

'Site' is de website https://www.momentum-biking.com/nl

'Wij', 'ons' of 'onze' verwijst naar Momentum, onderdeel van Giant Benelux (Bedrijfsnummer: 39088206), een in Nederland geregistreerde onderneming. Ons hoofdkantoor vind je op: Pascallaan 66, 8218 NJ Lelystad, Nederland.

'Werkdag' staat voor elke dag van maandag tot vrijdag, met uitzondering van een officiële feestdag of een nationale feestdag in Nederland en België; en 'je' of 'jouw' verwijst naar jou: de persoon die deze voorwaarden heeft aanvaard.

1.2 Verwijzingen naar een statuut of statutaire bepaling omvatten, tenzij de context anders vereist, een verwijzing naar het statuut of statutaire bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld en van tijd tot tijd van kracht is en alle ondergeschikte wetgeving die van tijd tot tijd wordt gemaakt onder het relevante statuut of wettelijke regeling.

1.3 Onder personen worden natuurlijke personen, bedrijven, personenvennootschappen, vennootschappen, verenigingen en organisaties (met of zonder rechtspersoonlijkheid) verstaan.

1.4 Woorden in het enkelvoud betreffen ook het meervoud en woorden in het meervoud betreffen ook het enkelvoud.

1.5 Elke verwijzing naar 'schriftelijk' omvat mededelingen per post, per fax en per e-mail, maar geen tekstberichten per telefoon.

1.6 De titels van de voorwaarden hebben geen invloed op de betekenis en interpretatie van deze voorwaarden.

1.7 Elke zin die wordt ingeleid door de woorden 'omvatten', 'met inbegrip van', 'in het bijzonder' of iets gelijkaardigs, is illustratief en beperkt niet de betekenis van de woorden die aan die term voorafgaan.


2. Basis van het contract

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer je een bestelling plaatst. Een overeenkomst komt tot stand wanneer je van ons per e-mail een bestelbevestiging ontvangt.

2.2 Elke overeenkomst komt tot stand wanneer wij je per e-mail een bevestiging van bestelling sturen en niet eerder.

2.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor toezeggingen of claims met betrekking tot de producten die niet door ons, onze werknemers of onze agenten zijn gedaan.

2.4 Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Als de bestelde producten niet beschikbaar zijn, nemen wij contact met je op en annuleren wij je bestelling. Alles wat je al aan ons had betaald voor de producten aan jou wordt terugbetaald.

Als wij niet in staat zijn om binnen 10 werkdagen contact met je op te nemen, zal het contract als geannuleerd worden beschouwd en zal alles wat je al betaald had, aan je worden terugbetaald.

Indien producten zijn besteld via financiering, zal jouw oorspronkelijke bestelling worden geannuleerd en zullen eventuele reeds door jou betaalde bedragen rechtstreeks door de financieringsmaatschappij worden terugbetaald.


3. Prijs

3.1 De door jou te betalen prijs is de prijs die op de site wordt weergegeven wanneer je bestelling door ons wordt ontvangen.

3.2 In het geval dat wij een oprechte fout in de prijs vinden, tenzij de producten met financiering zijn besteld, zullen wij je dit zo snel mogelijk laten weten en je de optie geven om je bestelling opnieuw te bevestigen (tegen de juiste prijs) of je bestelling te annuleren.

Als wij binnen 10 werkdagen geen contact met je kunnen opnemen of als je de bestelling binnen deze periode niet opnieuw bevestigt of annuleert, beschouwen wij deze bestelling als geannuleerd en krijg je, als je al betaald had, het volledige bedrag teruggestort.

Indien producten met financiering zijn besteld, wordt je oorspronkelijke bestelling geannuleerd en worden eventuele reeds door jouw gedane betalingen direct door de financieringsmaatschappij terugbetaald.

3.3 Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW.

3.4 De leveringskosten worden duidelijk aangegeven op het moment van je bestelling.


4. Betaling

4.1 Betaling voor de producten is noodzakelijk wanneer je jouw bestelling plaatst. De betaling kan worden verricht met een van de volgende krediet- of debetkaarten: MasterCard, Visa en American Express, via Ideal, PayPal of financiering.

4.2 Tenzij het aan ons te wijten is, annuleren wij je bestelling (door je een brief te sturen) als de betaling voor de producten niet volledig binnen 7 werkdagen na het plaatsen van je bestelling is ontvangen.

4.3 Betalingen voor producten worden uitsluitend aanvaard in EURO €. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling in een andere valuta niet worden beschouwd als betaling voor de betreffende producten.


5. Verpakking

5.1 De verpakking van de producten is geheel naar ons inzicht. Wij hebben het recht om alle producten te verpakken op de wijze en in de hoeveelheden die wij geschikt achten en wij zijn niet verplicht om te voldoen aan je eventuele verpakkingsverzoeken of -instructies.


6. Levering

6.1 Voor elke bestelling van minder dan 50,00 wordt 5,00 verzendkosten in rekening gebracht. Dit bedrag dien je te betalen op het moment van betaling voor de producten in overeenstemming met artikel 4.

6.2 De producten worden geleverd:

6.2.1 in geval van bestelling via Click en Collect. Dan haal je de producten op het afleveradres af. Het gaat hier in alle gevallen om het gebouw van een Momentum-dealer. Wij laten je per e-mail weten dat de producten voor ontvangst beschikbaar zijn;

6.2.2 in geval van bezorging aan huis. Dan levert een Momentum-dealer de producten op het afleveradres aan jou af. We laten je per e-mail weten dat de producten voor levering beschikbaar zijn en een Momentum-dealer zal contact met je opnemen om de levering af te stemmen.

6.3 Wij zullen redelijkerwijs trachten de producten binnen 4 tot 5 werkdagen na de bevestiging van bestelling te leveren (‘de verwachte leverdatum’), maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor leveringsvertragingen als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen. Als de levering langer dan 30 dagen na de verwachte leverdatum op zich laat wachten, heb je het recht om het contract te annuleren en de redelijke schade op ons te verhalen.

6.4 Wij hebben het recht om producten in gedeelten te leveren.

6.5 Bij aflevering van de producten dien je het volgende aan de Momentum-dealer te verstrekken:

6.5.1 de orderbevestiging;

6.5.3 wanneer je de producten per kaart hebt betaald, een identiteitsbewijs met foto - alleen een geldig paspoort met foto of een geldig rijbewijs met foto; alsmede

6.5.3.1 de originele bankkaart met dezelfde naam als die op de orderbevestiging en op het legitimatiebewijs met foto

6.5.4 wanneer je de producten via financiering hebt betaald:-

6.5.4.1 een kopie van de kredietovereenkomst die tussen jou en de financieringsmaatschappij is gesloten voor de aankoop van de producten; alsmede

6.5.4.2 een kopie van je geldige rijbewijs (zowel de foto als de papieren zijde) of een kopie van je geldige paspoort; alsmede

6.5.4.3 ofwel een bankafschrift of een energierekening van ten minste 3 maanden oud als adresbewijs (het adres moet hetzelfde zijn als in de kredietovereenkomst vermeld staat). De Momentum-dealer zal hiervan een kopie maken die 90 dagen wordt bewaard.

6.6 Als je de producten niet afneemt binnen een periode van 15 werkdagen na onze schriftelijke kennisgeving dat levering kan plaatsvinden, zijn de producten niet langer beschikbaar voor levering. Tenzij het verzuim om de producten af te nemen aan ons te wijten is, hebben wij het recht om de producten tot de feitelijke levering op te slaan en je de redelijke kosten voor opslag (inclusief verzekering) en nieuwe aflevering in rekening te brengen. Je moet ons bellen op (+31) 320296296 voor het regelen van de herlevering aan de Momentum-dealer en afhaling op het afleveradres van de Momentum-dealer (in het geval van Click en Collect) of voor het regelen van de levering door de Momentum-dealer aan jou op het afleveradres (in het geval van thuisbezorging).

6.7 Tenzij wij schriftelijk met een langere termijn instemmen, dien je ons binnen 14 werkdagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele schade aan de producten die bij aflevering zichtbaar is. Dit geldt ook voor eventuele gebreken aan de producten.

6.8 Bij aflevering is het jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het totale aantal pakketten waarvoor is getekend hetzelfde is als het aantal afgeleverde pakketten.


7. Risico en eigendomsrecht van goederen

7.1 Het risico van schade aan of verlies van de producten komt bij jou te liggen:

7.1.1 op het moment van levering; of

7.1.2 indien je ten onrechte nalaat de producten in ontvangst te nemen. Dan gaat het risico op jou over op het moment dat wij de producten in ontvangst hebben genomen. Je bent echter niet verantwoordelijk voor enige schade aan de producten die door onze nalatigheid is veroorzaakt.

7.2 Het eigendom van de producten gaat op jou over bij aflevering.


8. Annuleringen

8.1 Je kunt je bestelling op elk moment annuleren binnen 28 dagen vanaf de dag van levering van alle goederen onder de Wet Consumentenrechten 2015.

8.2 Als je de bestelling wilt annuleren, kun je een e-mail sturen naar service@momentum-biking.com of ons bellen op (+31) 320296296.

Als je je bestelling annuleert, moet je de goederen in je bezit houden en er redelijke zorg voor dragen voordat je ze aan ons terugstuurt; en de goederen ofwel rechtstreeks op eigen kosten aan ons terugsturen, of de goederen terugsturen naar de Momentum-dealer waar je ze hebt afgehaald.

8.3 Als je de bestelling annuleert, betalen wij je binnen 14 dagen terug vanaf de datum waarop wij de goederen van je hebben ontvangen of wanneer je de goederen aan de Momentum-dealer retourneert.

8.4 Als je de producten niet aan ons of op het afleveradres retourneert of als je de producten op onze kosten retourneert, hebben wij het recht om ofwel de directe kosten voor het ophalen of retourneren in mindering te brengen op een eventueel aan jou verschuldigde terugbetaling, ofwel dergelijke kosten op je te verhalen als een schuld van jou aan ons.

8.5 Als de waarde van de producten is verminderd als gevolg van de omgang met en/ of het gebruik, of als je nalaat redelijke zorg te betrachten om ervoor te zorgen dat wij de producten ontvangen en dat deze tijdens het vervoer niet worden beschadigd, kunnen wij een bedrag dat gelijk is aan het waardeverlies van de producten in mindering brengen op de aan jou verschuldigde restitutie. We kunnen ook een dergelijk bedrag terugvorderen als een schuld van jou aan ons.

8.6 Bestellingen kunnen alleen worden geannuleerd buiten de bedenktijd met onze toestemming en op voorwaarde dat je ons een bedrag betaalt dat gelijk is aan eventuele schade, kosten en uitgaven die wij in alle redelijkheid hebben moeten maken als gevolg van de annulering.


9. Klachten, garanties en retournering van producten

9.1 Onze garanties verzekeren dat alle producten die je bij ons koopt, vrij zullen zijn van gebreken qua materiaal of afwerking. Als het artikel echter defect is of niet geschikt is voor het doel, kun je de goederen afwijzen of retourneren en een terugbetaling, een reparatie of een vervanging eisen volgens de Wet Consumentenrechten 2015. Als je de goederen weigert en een terugbetaling wilt, moet je ons dat binnen 30 dagen na ontvangst laten weten.

9.2 Als je een claim indient voor beschadigde of defecte goederen onder de hierboven voorziene garantie, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte van het defect of de schade (je kunt ons bellen op (+31) 320296296 of e-mailen naar service@momentum-biking.com). Geef ons of een Momentum-dealer een redelijke gelegenheid om de goederen in dezelfde staat te inspecteren als waarin zij zich bevonden na de ontdekking van het defect. Retourneer de goederen naar ons op jouw kosten of sta ons of een Momentum-dealer toe om de producten op te halen, zodat het onderzoek bij ons of bij de Momentum-dealer kan plaatsvinden.

Wij vergoeden je de redelijke kosten voor het verpakken en terugsturen van de producten als deze beschadigd of defect blijken te zijn. Andersom dien je ons te betalen voor alle redelijke kosten die wij maken voor het verzamelen van producten die niet defect blijken te zijn.

9.3 Als je een geldige garantieclaim hebt, hebben wij het recht om de defecte producten (of het onderdeel in kwestie) op onze kosten te vervangen of je de prijs (of een evenredig deel van de prijs) terug te betalen van het desbetreffende onderdeel van de producten dat niet in overeenstemming met de garantie blijkt te zijn.

9.4 Wij verzoeken je de producten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na aflevering te onderzoeken.

9.5 Onder voorbehoud van wat uitdrukkelijk in deze voorwaarden is bepaald, zijn alle garanties, voorwaarden of andere voorwaarden die door de wet of het gewoonterecht worden geïmpliceerd, uitgesloten in de ruimste mate die door de wet wordt toegestaan. Deze voorwaarde 9.5 zal je wettelijke rechten als consument niet aantasten.


10. Aansprakelijkheid

10.1 Het is goed om te weten dat niets in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt in geval van overlijden of persoonlijk letsel, veroorzaakt door nalatigheid, frauduleuze onjuiste voorstellingen van zaken of schending van enige door de wet gestelde voorwaarden.

Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade op grond van het contract die voor ons niet voorzienbaar was ten tijde van de totstandkoming van het contract; betrekking heeft op zaken die door jou zijn ondernomen; en/ of niet is veroorzaakt door een schending van het contract door ons, onze agenten of werknemers.


11. Overmacht

11.1 Wij hebben niet over alles de controle en als zodanig zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk tegenover jou of in strijd met dit contract als er sprake is van een vertraging of het niet nakomen van onze verplichtingen vanwege een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om (maar is niet beperkt tot) staking, uitsluiting of andere vormen van industriële acties, storing in een nutsvoorziening of transportnetwerk, overmacht, oorlog, oproer, burgerlijke onlusten, kwaadwillige beschadiging, naleving van enige wet of overheidsbevel, regel, voorschrift of aanwijzing, ongeval, defect aan fabriek of machines, brand, overstroming, storm of het in gebreke blijven van leveranciers of onderaannemers of de onmogelijkheid om materialen te verkrijgen die vereist zijn voor de uitvoering van het contract.


12. Opdracht

12.1 Wij kunnen het contract of een deel ervan overdragen aan een andere persoon.

12.2 Je hebt niet het recht om het contract of een deel ervan over te dragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die wij overigens met goede reden zullen verlenen.

13. Rechten derden

13.1 Een persoon die geen partij is bij het contract zal geen rechten hebben onder of in verband met dit contract op grond van de Contractenwet (Rechten van derden) van 1999.


14. Contractbreuk

14.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

 

15. Ontheffing

15.1 Als jij of wij verzuimen, vertragen of een compromis sluiten bij het uitoefenen van een recht of rechtsmiddel volgens het contract, dient het recht of rechtsmiddel niet te worden beschouwd als zijnde afstand gedaan, ingeperkt of gewijzigd. Een overeenkomst door jou of ons om in een bepaald geval af te zien van het uitoefenen van een recht, zal jou of ons niet beletten dit recht in de toekomst volledig uit te oefenen.

 

16. Cumulatieve rechtsmiddelen

16.1 Alle rechten en rechtsmiddelen waarover jij of wij beschikken op grond van de bepalingen van het contract of op grond van de algemene wet zijn cumulatief. En geen enkele uitoefening door jou of door ons van een dergelijk recht of rechtsmiddel mag de uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel dat door het contract wordt toegekend of anderszins voor jou of ons beschikbaar is, beperken of benadelen.

 

17. Geldend recht en rechtsbevoegdheid

17.1 Het contract wordt bepaald door de wetten van Nederland en alle gerechtelijke procedures met betrekking tot het contract dienen voor de Nederlandse rechtbanken te worden gebracht.