Gratis tillbehör för Voya E+ & PakYak E+. Läs Mer

Garanti för Momentum

Vad omfattas av garantin?

Momentum garanterar för den ursprungliga ägaren endast att ramen, den stela framgaffeln eller de ursprungliga komponenterna i varje ny Momentum-cykel är fria från material- och tillverkningsfel under följande angivna perioder:

Garanti på två år för elektronisk utrustning som t.ex.:

· RideControl-display och knappar

· SyncDrive-motor

· EnergyPak-batteri

· För 60 % av den ursprungliga nominella kapaciteten vid högst 600 laddningar.

· Kablage

 

BEGRÄNSAD GARANTI

Momentum garanterar för den ursprungliga ägaren endast att ramen, den stela framgaffeln eller de ursprungliga komponenterna i varje ny Momentum-cykel är fria från material- och tillverkningsfel under följande angivna perioder:

  •  Livstidsgaranti för:
  • Cykelramen, utom på modeller som är avsedda för utförscykling.
  • Garanti på tio år för:
  • Stela framgafflar.
  • Garanti på tre år för:
  • Cykelramar på modeller som är avsedda för utförscykling.
  • Garanti på ett år för:
  • Färg och dekaler.
  • Alla andra originaldelar, inklusive bakre stötdämparförbindelser, men exklusive delar som inte är tillverkade av Momentum, fjädringsgafflar och stötdämpare. (Alla delar, fjädringsgafflar och bakre stötdämpare som inte är tillverkade av Momentum ska uteslutande omfattas av den angivna garantin från den ursprungliga tillverkaren.)BEGRÄNSADE ÅTGÄRDER

Om inget annat föreskrivs är den enda åtgärden enligt ovanstående garanti, eller någon underförstådd garanti, begränsad till att byta ut defekta delar mot delar av samma eller högre värde enligt Momentums eget gottfinnande. 

Garantin gäller från och med inköpsdatumet, gäller endast för den ursprungliga ägaren och kan inte överlåtas. Momentum ska under inga omständigheter vara ansvarigt för direkta skador, tillfälliga skador eller följdskador, inklusive, utan begränsning, skador på grund av personlig försummelse, egendomsskador eller ekonomiska förluster, oavsett om de grundar sig på avtal, garanti, försumlighet, produktansvar eller någon annan teori.