Gratis tillbehör för Voya E+ & PakYak E+. Läs Mer

Dessa villkor gäller för försäljning av utrustning direkt genom oss via webbplatsen. Dessa villkor gäller inte för köp i butik - vänligen hänvisa till din inköpsåterförsäljare för deras försäljningsvillkor.

För att skydda dina intressen bör du läsa igenom dessa villkor noggrant innan du lägger en beställning hos oss.

Om du önskar ändringar i dessa villkor bör du be oss att skriva ner dem. Var vänlig informerad om att vi följer och respekterar alla tillämpliga konsumentlagar och bestämmelser.


1. Definitioner1.1 I dessa villkor har följande uttryck följande betydelser om de inte är inkonsekventa med sammanhanget:

"Klicka och Hämta" processen där du beställer varor från webbplatsen för att hämta från Momentum-återförsäljaren i butik;

"Villkor" dessa villkor;

"Avtal" alla avtal om försäljning och köp av varor från oss till dig i enlighet med villkor 8.1;

"Dag" kalenderdag;

"Leveransadress" adressen för leverans av varorna som anges i orderbekräftelsen eller som kan ha avtalats skriftligen mellan dig och oss från tid till annan;

"Momentum-återförsäljare" en medlem av vårt återförsäljarnätverk, inklusive Momentum-varumärkesbutiker;

"Varor" alla varor som levereras av oss till dig enligt avtalet;

"Hemleverans" processen där du beställer varor från webbplatsen för att levereras till dig;

"Avisering om Uppsägning" varje meddelande om din avsikt att säga upp avtalet som du lämnar till oss i enlighet med villkor 8;

"Modell för Avbeställningsformulär" modell för avbeställningsformulär som finns tillgängligt här;

"Orderbekräftelse" skriftlig bekräftelse från oss om vår acceptans av din beställning;

"Pris" priset som du ska betala för varorna;

"Webbplats" www.momentum-biking.com/se

"vi", "oss" eller "vår" Giant Europe B.V., registrerat i Nederländerna under nummer 39042936, med huvudkontor och registrerad adress på Pascallaan 66, 8218 NJ, Lelystad;

"Arbetsdag" vilken dag som helst från måndag till fredag som inte är en laglig helgdag i Nederländerna eller Sverige; och

"du" eller "din" personen som har accepterat dessa villkor.


1.2 Hänvisningar till någon lag eller rättslig bestämmelse inkluderar, om inte sammanhanget kräver annat, en hänvisning till lagen eller rättslig bestämmelse så som den ändrats eller antagits och är gällande från tid till annan samt alla underordnade föreskrifter som antagits från tid till annan enligt relevant lag eller rättslig bestämmelse.

1.3 Hänvisningar till personer inkluderar fysiska personer, företag, partnerskap, bolag, föreningar och organisationer (oavsett om de har separat juridisk personlighet eller inte).

1.4 Ord i singular inkluderar plural och ord i plural inkluderar singular.

1.5 Varje hänvisning till "skriftlig" inkluderar kommunikation via post och e-post, men exkluderar fax eller textmeddelanden

1.6 Överskrifterna till villkoren påverkar inte betydelsen och tolkningen av dessa villkor.

1.7 Varje fras som introduceras med termen "inkludera", "inklusive", "i synnerhet" eller något liknande uttryck är illustrativt och begränsar inte innebörden av orden som föregår den termen.

 

2. Grund för Avtal2.1 Dessa Villkor ska gälla för försäljningen av alla varor som du köper av oss.

2.2 Ett avtal ska ingås när vi skickar en orderbekräftelse till dig via e-post. Ett avtal träder således i kraft mellan dig och oss när du får vår orderbekräftelse och leveransbekräftelse.

2.3 Omständigheter kan uppstå som påverkar godkännandet av beställningar. Vi förbehåller oss rätten att när som helst inte godkänna beställningar och/eller vägra leverans efter eget gottfinnande. Om vi inte kan godkänna din beställning (t.ex. om en produkt är slutsåld), kommer vi att informera dig om detta via e-post och inte debitera dig för produkten.

2.4 Alla beställningar är föremål för tillgänglighet av produkten och leverans. Om de varor du har beställt inte är tillgängliga, eller om en beställning inte längre kan fullföljas på grund av omständigheter utanför vår kontroll (force majeure), kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att annullera din beställning och eventuellt belopp du redan har betalat till oss för varorna kommer att återbetalas till dig. Om vi inte kan kontakta dig inom 30 dagar efter datumet för din beställning kommer avtalet att anses vara annullerat och eventuella belopp du redan har betalat till oss för varorna kommer att återbetalas till dig.

2.5 Eventuella fel eller utelämnanden i information eller dokument utfärdade av oss ska kunna korrigeras förutsatt att sådan korrigering inte väsentligt påverkar avtalet.

 

3. Pris3.1 Priset som du ska betala är det som visas på webbplatsen vid tidpunkten för din beställning.

3.2 Alla priser anges inklusive moms.

3.3 Alla priser är exklusive leveranskostnader, vilka kommer att debiteras utöver priset och kommer att vara som det visas på webbplatsen vid tidpunkten för din beställning.

3.4 Om vi upptäcker ett verkligt fel i priset för de varor du har beställt som visas på webbplatsen, kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och ge dig möjlighet att antingen bekräfta beställningen till rätt pris eller avbryta beställningen. Om vi inte kan kontakta dig för ändamålen i villkor 3.4 inom 30 dagar från upptäckten av felet eller om du inte bekräftar eller avbryter beställningen inom denna period, kommer din beställning att betraktas som avbruten och om du redan har betalat för varorna kommer detta att återbetalas till dig i sin helhet.


4. Betalning4.1 Betalning för varorna ska erläggas vid tidpunkten för beställningen, och betalningen kan göras med ett av följande kredit- eller betalkort: MasterCard, Visa eller Klarna.

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ. Betalningen ska göras till Klarna enligt vad som erbjuds av Klarna:

  • Betala senare 30 (Klarnas 'Betala om 30 dagar' gör att du kan få din beställning i förväg och ha upp till 30 dagar på dig att betala utan några räntor och avgifter.)
  • Betala i 3 räntefria avbetalningar (Klarnas 'Betala i 3' är ett alternativ till traditionellt kreditköp, men utan några räntor, vilket gör att du kan dela upp dina köp i 3 betalningar. Dessa betalningar dras automatiskt från det betal-/kreditkort du har registrerat hos Klarna varje 30 dagar tills hela orderbeloppet har betalats.)

Mer information och Klarnas användarvillkor hittar du här för din information. Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och enligt informationen i Klarnas integritetspolicy.


4.2 Om betalning för varorna inte har mottagits i sin helhet och med tillräckliga medel inom 7 arbetsdagar från beställningstillfället, såvida det inte beror på vårt fel, har vi rätt att efter eget gottfinnande och utan ansvar gentemot dig avbryta din beställning genom skriftligt meddelande till dig.

4.3 Betalningar för varor accepteras endast i SEK för konsumenter i Sverige. Om inte annat överenskommits skriftligen kommer någon betalning som tas emot från dig i annan valuta inte att anses vara betalning för de aktuella varorna.


5. Förpackning5.1 Förpackningen av varorna ska helt vara enligt vårt eget gottfinnande. Vi har rätt att packa alla varor på ett sådant sätt och i sådana mängder som vi anser lämpligt, och vi är inte skyldiga att följa några förpackningsförfrågningar eller instruktioner från dig.


6. Leverans6.1 Eventuell order som ligger under tröskelvärdet som anges under beställningsprocessen omfattas av en leveranskostnad enligt vad som anges under beställningsprocessen, vilken ska betalas av dig vid tidpunkten för betalning av varorna enligt punkt 4.

6.2 När du beställer genom Click and Collect kommer vi att meddela dig via e-post att varorna finns tillgängliga för avhämtning - vilket i alla fall ska vara hos en Giant-återförsäljare.

6.3 Vi ska göra skäliga ansträngningar för att leverera varorna inom 5 till 10 arbetsdagar efter Order Acknowledgement, eller om varorna levereras i delar, inom [5 till 14] arbetsdagar efter Order Acknowledgement ("den förväntade leveransdagen"), men vi ska inte hållas ansvariga för eventuella leveransförseningar som orsakas av omständigheter utanför vår rimliga kontroll. Om leveransen försenas mer än 30 dagar efter den förväntade leveransdagen har du rätt att häva avtalet och kräva skälig ersättning från oss för dina förluster.

6.4 Vi har rätt att leverera varor i delar.

6.5 Vid leverans av varorna måste du visa följande:

6.5.1 Order Acknowledgment; och

6.5.2 om du har betalat för varorna med kredit-/betalkort, fotolegitimation - giltigt foto-ID/pass eller foto-ID/körkort endast; samt det ursprungliga betalkortet med samma namn som namnet på orderbekräftelsen och på fotolegitimationen och som matchar de sista 4 sifferna på kortet och kortets utgångsdatum.

6.6 Om du inte tar emot leveransen av varorna inom en period av 15 arbetsdagar efter vårt skriftliga meddelande om att leverans kan ske kommer varorna inte längre vara tillgängliga för leverans. Om ditt misslyckande att ta emot leveransen av varorna inte beror på vårt fel, har vi rätt att förvara varorna under den 15 arbetsdagar långa perioden fram till faktisk leverans och debitera dig för rimliga kostnader för förvaring (inklusive försäkring) och omleverans. Du måste kontakta oss via kontaktformuläret för att arrangera omleverans.

6.7 Du måste meddela oss om eventuella skador på varorna som är uppenbara vid leverans eller på annat sätt skriftligen inom skälig tid efter leverans.

6.8 Vid leverans är det ditt ansvar att se till att det totala antalet paket som kvitteras för.


7. Risk och äganderätt till varor7.1 Risken för skada på eller förlust av varorna övergår till dig:

7.1.1 vid leveranstidpunkten; eller

7.1.2 om du felaktigt underlåter att ta emot leveransen övergår risken till dig vid den tidpunkt då vi har erbjudit leverans av varorna, men du ska inte vara ansvarig för någon skada på varorna som orsakas av vårdslöshet från vår sida.

7.2 Äganderätten till varorna övergår till dig vid leverans.


8. Avbeställning8.1 Utöver andra avbeställningsrättigheter enligt dessa villkor har du rätt att ångra ett avtal inom 30 dagar utan att ange någon anledning. Ångerperioden löper ut 30 dagar efter dagen för avtalets ingående.

8.2 För att utöva ångerrätten måste du meddela oss ditt beslut att ångra avtalet genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda dig av returformuläret, men det är inte obligatoriskt. För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om utövande av ångerrätten innan ångerperioden har löpt ut.

8.3 Du har inte rätt att ångra avtalet avseende några beställda varor som har personifierats för dig eller på annat sätt anpassats efter dina önskemål, eller som på grund av varornas natur inte kan returneras.

8.4 Eventuell returnering av varorna till oss sker på din egen kostnad.

8.5 Om du avbeställer avtalet enligt villkor 8.1 under återgångsperioden på 30 dagar kommer vi, med förbehåll för villkoren 8.6 och 8.7, att återbetala priset inom 14 dagar från den dag då vi mottar varorna från dig.

8.6 Om du inte returnerar varorna till oss eller om du returnerar varorna på vår bekostnad, har vi rätt, vid behov, att ordna vår egen hämtning av varorna och vi har då rätt att antingen dra av de direkta kostnaderna för hämtning eller retur från eventuell återbetalning som ska göras enligt villkor.

8.7 Om värdet på varorna har minskats på grund av hantering och/eller användning av varorna utöver vad som är nödvändigt för att fastställa deras karaktärsdrag och funktion, eller om du inte vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att vi mottar varorna och att de inte skadas under transporten, kan vi antingen dra av ett belopp motsvarande eventuell minskning av varornas värde från eventuell återbetalning som ska göras enligt villkor 8.6 eller återkräva motsvarande belopp från dig som en skuld från dig till oss.

8.8 Avtal kan endast avbeställas av bekvämlighetsskäl utanför återgångsperioden på 30 dagar med vårt samtycke och under förutsättning att du betalar oss ett belopp som motsvarar eventuella skador, kostnader och utgifter som rimligen uppstått för oss till följd av avbeställningen.


9. Klagomål, Garantier och Retur av Varor9.1 Vi garanterar att alla varor som köps från oss genom vår webbplats, vid leverans, är fria från materialdefekter i material eller utförande. Om du har ett klagomål angående varorna, om varan är defekt eller inte lämplig för ändamålet, har du rätt att avvisa eller returnera varorna och kräva återbetalning, reparation eller ersättning. Du måste informera oss, säljaren, inom en rimlig tidsperiod efter att du upptäckt defekten om du bestämmer dig för att avvisa varorna. Du kan kontakta vårt kundserviceteam på: consumerservice@momentum-biking.com

9.2 Om du gör anspråk på skadade eller defekta varor enligt garantin som anges i punkt 9.1, ber vi dig att:

9.2.1 meddela oss om eventuella defekter eller skador så snart som rimligen möjligt (fyll i returformuläret); och

9.2.2 ge oss rimlig möjlighet att inspektera varorna i samma skick som de var efter upptäckten av defekten och enligt vårt val antingen returnera varorna till oss på din bekostnad eller tillåta oss att hämta varorna för undersökning på våra lokaler. Rimliga kostnader för förpackning och frakt av varor som du returnerar kommer att ersättas av oss om varorna bedöms vara defekta, och du kommer att vara skyldig att betala oss för eventuella rimliga kostnader vi har haft i samband med att hämta varor som bedömts inte vara defekta.

9.3 För att uppfylla kravet i punkt 9.2.1 ber vi dig att undersöka varorna så snart som rimligen möjligt efter leverans.

9.4 Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, utesluts alla garantier, villkor eller andra villkor som följer av lag eller sedvanerätt i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Denna punkt 9.4 påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.


10. Ansvar10.1 Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet eller bedräglig vilseledning.

10.2 Med förbehåll för punkt 10.1 är vi inte ansvariga för några förluster enligt avtalet som:

10.2.1 relaterar till någon verksamhet eller företag som du bedriver; och/eller

10.2.2 inte orsakades av något avtalsbrott från vår sida, våra agenter eller anställda, eller på annat sätt inte var inom vår kontroll.


11. Force Majeure11.1 Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller anses ha brutit mot avtalet på grund av eventuell försening eller bristande uppfyllandet av några av våra skyldigheter enligt avtalet, om förseningen eller bristen berodde på något skäl som ligger utanför vår kontroll och som vi rimligen inte kunde förutse eller undvika, såsom (men inte begränsat till) strejk, lockout eller annan form av arbetsmarknadskonflikt, avbrott i försörjning av nyttoverksamhet eller transportnätverk, naturkatastrof, krig, upplopp, oroligheter, skadegörelse, efterlevnad av lag eller regeringsorder, reglering eller direktiv, olycka, maskin- eller anläggningshaveri, brand, översvämning, storm, epidemi, pandemi, leverantörsfel eller underleverantörsfel eller oförmåga att erhålla material som krävs för att fullgöra avtalet.


12. Sekretess12.1 Vid olika stadier av vår webbplats och behandlingen av din beställning kan vi samla in personuppgifter och kontaktuppgifter. All information som samlas in eller på lämpligt sätt erhålls kommer att behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy, som du kan hitta här.


13. Överlåtelse13.1 Vi kan överlåta avtalet eller delar av det till vilken person som helst i samband med en försäljning av tillgångar eller företagsrekonstruktion.

13.2 Du har inte rätt att överlåta avtalet eller delar av det utan vårt föregående skriftliga medgivande, vilket vi inte kommer att vägra att ge utan giltig anledning.


14. Ogiltighet14.1 Om något villkor i dessa villkor anses ogiltigt eller inte kan genomdrivas, helt eller delvis, av en behörig myndighet, kommer giltigheten hos de övriga villkoren i dessa villkor att förbli i full kraft och verkan.


15. Avstående15.1 Om varken du eller vi underlåter, fördröjer eller kompromissar med att utöva en rättighet eller åtgärd enligt avtalet, ska rättigheten eller åtgärden inte anses ha avståtts, begränsats eller ändrats, och en överenskommelse mellan dig och oss att avstå från att utöva en rättighet i ett särskilt fall kommer inte att förhindra dig eller oss från att fullt ut utöva den i framtiden.


16. Tillämplig lag och jurisdiktion16.1 Avtalet ska styras av Nederländernas lagar, men detta påverkar inte dina obligatoriska rättigheter enligt t.ex. konsumentlagstiftningen. Du kan väcka rättsliga förfaranden angående varorna i Nederländernas domstolar eller, om du är konsument bosatt inom EU, domstolarna på den plats där du är bosatt.


17. Lösning av tvister utanför domstol17.1 Om du inte kan lösa en tvist med oss kan du även hänvisa tvisten till den europeiska plattformen för onlinelösning av tvister ("ODR") på http://ec.europa.en/odr. ODR-plattformen är en webbaserad plattform som är utformad för att hjälpa dig när du har köpt produkter eller tjänster online.

17.2 Utöver det som anges i punkt 16 och 17.1 kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm - e-post: arn@arn.se.